Rioleringen aanleggen of vervangen

Het beheersen van de vuilwaterafvoer en de berging en afvoer van regenwater vragen om een steeds complexere rioolconstructie. Water wat we niet hoeven te reinigen wil je niet naar de rioolwaterzuivering sturen. Ons team is gespecialiseerd in de reconstructie van rioolstelsels. Zij hebben ervaring met diverse materialen zoals beton, pvc, HDPE, gres en GVK.

Gescheiden rioolstelsel

Steeds vaker kiezen gemeenten voor het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel. Er liggen dan 2 verschillende rioolstelsel in de grond 1 voor de berging en afvoer van het regenwater en 1 voor het vuilwater van de huishoudens. Dat gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vanwege de hoge bebouwingsgraad en de hevige piekbuien kunnen we niet alles meer tijdig afvoeren, daarom dat er gekozen wordt om steeds meer regenwater tijdelijk te bergen om daarna gelijdelijk af te voeren of om regenwater te infiltreren in de bodem.

Inspectie

Een video-inspectie levert een rapport op van de status van het rioolstelsel. Daaruit komen zowel reparaties als vervangingen met een verwachte levensduur. Rioleringsprojecten worden vaak met zicht op de lange termijn aangepakt om overlast te beperken.

GJ Infra

Online

Waarmee kunnen we je helpen?

07:09
Contact via WhatsApp