MVO

Mens | Milieu | Duurzaam rendement

Als betrokken ondernemers werken wij aan een duurzaam rendement voor onze opdrachtgevers, onze omgeving en onze medewerkers. Dat betekent dat we op alle fronten de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zoveel als mogelijk volgens de nieuwste normen ons werk uit voeren en ons bedrijf inrichten.

Belangrijke thema’s daarbij zijn: duurzaam werken met het oog op het klimaat, werk verschaffen aan betrokken medewerkers, actief meewerken aan re-integratie van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en kijken naar mogelijkheden, opleiden, trainen in veilig gebruik van materieel en omgaan met de omgeving, communicatie en borging van kwaliteit. Deze thema’s bepalen ons handelen van het begin tot oplevering en nazorg van de projecten.

CO2 Prestatieladder

Specifiek voor het terugdringen van de CO2 uitstoot hebben wij ons aangesloten bij het initiatief van de de CO2 Prestatieladder.

De CO2 -Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2 -managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Bron en meer informatie over de CO2 Prestatieladder: SKAO.

Social Return

Social Return betekent voor ons een actieve houding om als onderneming iets terug te geven aan de maatschappij. We proberen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op onze projecten, dat zij daarna bij ons of elders een dienstverband aan kunnen gaan. Daarnaast vinden wij het belangrijk om mensen een leer- werkkans te geven door ze wegwijs te maken in onze branche en ze kennis bij te brengen middels praktijk- en theorie cursussen en opleidingen. Wij zijn daarom ook een erkend SBB Leerbedrijf