Grondwerk – Oosterhout

Stevig. En in stijl.

Voor de bouw van de woning hebben wij het grondwerk verricht. We hebben de bovenlaag afgezet om vervolgens een zandpakket aan te brengen en te verdichten zodat er een draagkrachtige oppervlakte ontstaat waar men de woning op kan bouwen. Net voordat de woning opgeleverd werd, hebben wij naar wens van de opdrachtgever om kunstof honingraat tegels met grind toe te passen, de oprit en voortuin ingericht. Tijdens het traject hebben we de klant geadviseerd om een fundering van menggranulaat aan te brengen, voordat we de kunststof honingraat tegels aanlegde, als stabiele ondergrond zodat spoorvorming voorkomen word.

Tevens zijn er in dit werk keerwanden en kantopsluiting aangebracht. Deze dienen als opsluiting van de kunststof honingraatmatten en ter overbrugging van hoogteverschillen met omliggende percelen.