Milieu

Ten aanzien van het milieu nemen wij maatregelen op verschillende gebieden:

  • Wij trainen onze mensen in het gebruik van de machines zodat er minder graaf- en transportbewegingen nodig zijn
  • Wij investeren in de moderne machines met steeds schonere motoren
  • Voor de besparing van CO2 vormen wij onze visie en stellen we deze jaarlijks bij, op dit moment investeren wij in certificering volgens CO2 Prestatieladder van SKAO zodat onze inspanning meetbaar zijn en er op tijd maatregelen genomen kunnen worden

Wat betekent dat concreet?

  • gebruik van schone brandstoffen
  • keuze voor LS2VET van Interflon voor het smeren van de machines
  • gebruik van en investeren in electrische gereedschappen, voertuigen en machines
  • bekijken van alternatieve energiebronnen

Het besparen van energie en beperken van CO2 uitstoot gaat hand in hand met leveren van onverminderde kwaliteit en respectvolle omgang met mens en natuur.