CO2-Prestatieladder

GJ Infra heeft de aandacht voor duurzaamheid en MVO onderstreept met de certificering volgens CO2-Prestatieladder – niveau 3. Door onze CO2-uitstoot
inzichtelijk te hebben, kunnen we gericht werken aan de reductie ervan.

Energiebeleid

Het beleid van GJ Infra met betrekking tot de CO2-uitstoot is onderdeel van het door GJ Infra gevoerde milieubeleid. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onze werkzaamheden. Dat wil zeggen we een actief beleid voeren om milieuvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek, zoveel mogelijk proberen te stimuleren.

De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij leven. GJ Infra zet zich in om de uitstoot van CO2 zowel
binnen het bedrijf als bij haar leveranciers te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie is de footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de
CO2 uitstoot van ons bedrijf. De directie van GJ Infra heeft aan de hand van de footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen
beperken.

Documenten