CO2-Prestatieladder

Wij vinden het belangrijk dat we ons werk goed en veilig kunnen uitvoeren maar ook op een manier die goed is voor onze omgeving en de toekomstige generaties. Daarom hebben wij ons aangesloten bij de CO2-Prestatieladder.

Door onze CO2-uitstoot inzichtelijk te hebben, kunnen we gericht werken aan de reductie ervan.

Energiebeleid

Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam uitvoeren van onze werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek, zoveel mogelijk te stimuleren.

Onze inzet is er op gericht om de uitstoot van CO2 zowel binnen ons bedrijf als bij onze leveranciers te verminderen. Op basis van de uitgevoerde emissie-inventarisatie is de footprint opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2 uitstoot van ons bedrijf. Als directie hebben wij aan de hand van de footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen verlagen.

Documenten