Grondwerk woningbouw – Halsteren

In opdracht van Bouwbedrijf Beck hebben wij diverse grondwerkzaamheden uitgevoerd in Halsteren.

Voor de bouw zijn wij ingeschakeld voor het uitgraven en aanvullen van de bouwput, het uitgraven van de zwemvijver en de aanleg van een drainagesysteem. Ook hebben wij een funderingslaag van menggranulaat aangebracht en vrijgekomen grond in het bouwperceel verwerkt.