Herinrichting Drimmelenseweg – Made

Op 31 januari 2022 zijn wij begonnen met de herinrichting van de Drimmelenseweg voor de verkeersveiligheid. Het werk voeren wij uit in ca 13 fases.

In de eerste twee fases is de verharding opgebroken en hebben we het grondwerk voor de nieuwe water passerende en bergende parkeervakken verricht. Het mengsel wat we daar voor toepassen is een speciaal ontwikkeld tussensubstraat waar het water goed in weg kan zakken, maar tevens zorgt voor een draagkrachtige laag voor het parkerende verkeer. Daarop brengen wij dan de SoliDrain Connect platen aan.

Op dit moment zijn wij gestart met fase 3. De stoepen, langsparkeervakken en de rijbaan zijn open gebroken. Wij zullen de stoepen en parkeervakken aanleggen, waarna we vervolgens de rijbaan weer “bijtrekken” en we ook weer verder gaan naar de volgende fase.