Herinrichting Drimmelenseweg – Made

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen

Op 31 januari 2022 zijn wij begonnen met de herinrichting van de Drimmelenseweg voor de verkeersveiligheid. Het werk hebben wij in 13 fases in september 2022 afgerond.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
Opbreken bestaande verharding. aanpassen bestaande profiel (grondwerk).
Er zijn parkeervakken met SoliDrain platen aangebracht met daaronder een speciaal ontwikkeld funderingspakket met tussensubstraat, waar het water goed in weg kan zakken, maar tevens zorgt voor een draagkrachtige laag voor het parkerende verkeer.

In de laatste fase is een overgang gemaakt van elementenverharding, van klinker naar asfalt met aansluiting op het bestaande.

Omdat dit een langer project was en een goede communicatie met de bewoners belangrijk is, konden we gebruik maken van de Bouwapp. Wij hebben in het begin ook gebruik gemaakt van een bewonersbrief om de mensen op de hoogte te brengen van de werkzaamheden en van de app. In de bouwapp zijn alle fases te volgen en kan men vragen stellen. Alle communicatie hebben wij zelf opgepakt.