Hoofdput CNC Grondstoffen – Moerdijk

Transport gaat altijd door

CNC Grondstoffen is een leverancier van voedingsbodems voor de championteelt. Zij zijn met de productielocatie gevestigd op industrieterrein Moerdijk. Al jaren voeren wij voor hen het onderhoud uit aan de buitenruimte.

Het werk bestaat uit:

  • Herstellen en vernieuwen van afgescheurde riolering
  • herstellen en vernieuwen van verharding (vloerplaten, bestrating of asfalt)
  • betonreparaties

Onlangs hebben wij de hoofdput vernieuwd. Deze ligt bij de hoofdingang naast een transformatorhuisje. Daarvoor hebben we de bestaande riool- hoofdafvoer omgeleid, oude put vervangen voor een nieuwe betonput, nieuwe aansluitingen en diverse leidingwerk in en op de put aangebracht en daarna alles weer netjes afgewerkt. Wij hebben daarbij geprobeerd de overlast voor de chauffeurs zoveel mogelijk te beperken, omdat er veel activiteit van vrachtverkeer is wat gewoon doorgaat tijdens de werkzaamheden.