Inrichting Tiny House project Oud-Beijerland

Hier in Oud Beijerland zijn wij voor de Gemeente Hoeksche Waard druk bezig met de aanleg van de infrastructuur rondom een zevental Tiny Houses.

Onze werkzaamheden betreffen het opschonen van bossages en stobben, deze hebben wij gerooid en afgevoerd. Aanleg van voetpaden, parkeervakken en ontsluitingsweg.

De Gemeente heeft in dit plan gekozen om onder de parkeervakken en ontsluitingsweg, van grasbetontegels, een funderingspakket van steenslag met verschillende korrelgroottes toe te passen. Dit alles moet er voor zorgen dat het hemelwater makkelijker de grond infiltreert (zakt).

Om de huisjes van de openbare weg te scheiden komt er een betonschutting. Ook de aanplant van 120 fruitbomen en 2 windsingels moeten voorkomen dat de bewoners langs de rotonde straks overlast van het verkeer op de N217 ervaren.