Rioolonderhoud – Made

Sinds half januari 2023 zijn wij in opdracht van Gemeente Drimmelen begonnen aan het rioolonderhoud van de Nachtegaalstraat, Duiven- en Valkenhof, Kievitsstraat en Vinkenlaan te Made.

Dit werk telt ca. 15 fases. We verwachten eind kwartaal 4 2023 dit project op te kunnen leveren.

In opdracht van de Gemeente Drimmelen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Opruimwerkzaamheden;

 • Opbreken van verhardingen en kantopsluitingen;
 • Verwijderen van groen en aanbrengen groen;
 • Opbreken van kolken en kolkleidingen;

Verrichten van grondwerkzaamheden;

 • Grond ontgraven (6.775 m3)
 • Vervoeren van grond (3.135 m3)
 • Zand vervoeren (4.540 m3)
 • Grondverwerking (4.730 m3)
 • Afwerken zandbed (9.220 m2)
 • Aanbrengen straatlaag (10.615 m2)
 • Grondverbetering t.b.v. plantvakken (600m3)
 • Aanbrengen granulaat t.b.v. funderingspakket grasbetonelementen (750m3)

Aanbrengen van afwateringselementen;

 • Aanbrengen kolken (174 st)
 • Kolkaansluitleidingen (425 m)

Leidingwerk;

 • Aanbrengen hoofdriool van betonbuizen Ø300 – 400 – 700 – 800 (1.445 m)
 • Vervangen van DWA huisaansluitleidingen (656 m)
 • Aanbrengen van PVC HWA huisaansluitleidingen (580 m)
 • Aanbrengen van elementverhardingen en kantopsluitingen;
 • Bestratingsmaterialen ontdoen van grond (10.350 m2)
 • Vervoeren bestratingsmaterialen (8.815 m2)
 • Aanbrengen kantopsluitingen (5.314 m)
 • Aanbrengen molgoten (1.140 m)
 • Aanbrengen straatbaksteen (5.625 m2)
 • Aanbrengen betonstraatstenen (460 m2)
 • Aanbrengen betontegels (3.135 m2)
 • Aanbrengen Solidrain grasbetonelementen (1.935 m2)

Aanbrengen groen;

 • Leveren en aanbrengen beplantingen
  • Sierplantsoen (6.610 st)

Overige werkzaamheden:

 • Opstellen en uitvoeren van B(ereikbaarheid)L(eefbaarheid)V(eiligheid)C(ommunicatie) plan, zodat we met onze werkzaamheden de overlast voor de omgeving beheersbaar houden.
 • Communicatie met bewoners en overige betrokkenen middels “Bouwapp” en inzet van omgevingsmanager
 • Afstemmen en treffen van de benodigde verkeersmaatregelen

In goed overleg met de gemeente Drimmelen en de bewoners maken wij dit project.

De communicatie staat bij ons hoog in het vaandel, waardoor wij tijdig, voordat elke nieuwe fase start, de omliggende bewoners middels een bewonersbrief informeren.